Dự án giáo dục LearnOnline viết bằng PHP – tạo khoá học Online kết hợp với việc làm trong quá trình học

7.000.000

Với mong muốn mang đến cho các chiến binh động lực trong lúc chiến với hệ thống: 30% lý thuyết – 40% thực hành – 30% dự án.

Dự án giáo dục LearnOnline viết bằng PHP – tạo khoá học Online kết hợp với việc làm trong quá trình học

7.000.000