Dự án lập trình và marketing online – Ongbata.vn – Hệ thống lưu trữ gia phả Online

10.000.000

Dự án tâm huyết về thế hệ ông bà, với mong muốn lưu trữ ký ức và kỷ niệm, các thông tin quan trọng mãi mãi để sau này con cháu có thể vào học từ chính cuộc đời ông bà mình.

Dự án lập trình và marketing online – Ongbata.vn – Hệ thống lưu trữ gia phả Online

10.000.000