Dự án tạo các đoạn phim ngắn quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội

4.000.000

Dự án làm video, đoạn phim ngắn để quảng cáo cho các thương hiệu. Các nền tảng đăng lên: Facebook, Youtube và Tiktok.

Dự án tạo các đoạn phim ngắn quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội

4.000.000